Skip to content

Met ons geïntegreerde CRM- , ticket- en workflow systeem geven we onze opdrachtgevers inzicht en grip in iedere fase van het project.

Customer Relationship Management (CRM)

Optimore heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een ICT/CRM productie-omgeving gericht op uitrol, beheer en exploitatie van netwerken. De systemen zijn gericht op het ontsluiten van informatie en het sturen op projectvoortgang en resultaat. De ICT/CRM productie-omgeving is ingericht op het AFAS Profit platform dat specifiek ingericht kan worden voor elke individuele opdrachtgever. Hiermee geeft Optimore haar opdrachtgevers grip op de uitvoering van projecten en kunnen project-specifieke en/of project-overstijgende rapportages/inzichten gegenereerd worden.

Meerwaarde CRM systeem:

 • Real-time inzicht in projectstatus en projectplanning;
 • Inzicht in en registratie van informatie (contactinformatie, toestemming, opleverstatus, aanlegvoorwaarden, plandata, e.d.) en communicatie (correspondentie, klachten, e.d.) conform voorwaarden AVG/GDPR;
 • Sturing op voorspelbare en voorspoedige projectvoortgang middels rapportages.

Ticket systeem

Binnen de ICT/CRM productie-omgeving zitten ook functionaliteiten om tickets op gestructureerde wijze te registreren en te ontsluiten. Hiermee kan alle relevante klantinteractie met bewoners, bedrijven en/of stakeholders worden vastgelegd. Dit om toekomstige communicatie te verbeteren en opvolging te borgen.

Meerwaarde Ticket systeem:

 • Professionele klantinteractie gericht op projectvoortgang, klanttevredenheid en netwerkgebruik;
 • Webbased interface die overzichtelijk vormgegeven kan worden conform de wensen van Optimore of haar opdrachtgevers om effectief, efficiënt en klantgericht contact met bewoners te registeren en op te volgen.

Workflow systeem

Met de inzet van het Workflow systeem hebben opdrachtgevers (netwerkeigenaren en/of aannemers) maximale grip op projectexecutie. Het Workflow systeem is een platform dat is ontwikkeld als een schil om de ICT/CRM productie-omgeving van Optimore. Het is gericht op het faciliteren van alle stappen in het aanlegproces van een glasvezelnetwerk of andere infrastructuren.

 • Het Workflow systeem is een totaaloplossing voor het plannen, opzetten, uitvoeren, bewaken en exploiteren van (glasvezel)netwerken. Via dit platform worden processen geïntegreerd en is er maximale regie op executie tijdens en na aanleg:
  • Maximale efficiency, effectiviteit, voorspelbaarheid en klantgerichtheid in project executie & klantcontact;
  • Actueel inzicht in planning om eindgebruikers (bewoners en bedrijven) pro-actief en op natuurlijke contactmomenten te informeren en te activeren;
  • Adequate sturing op projectvoortgang en capaciteit.

Het Workflow systeem is modulair opgebouwd waarbij één of meerdere modules ingezet kunnen worden. Modules betreffen bijvoorbeeld het verkrijgen van toestemmingen, uitvoeren van een schouw, registreren van civiele werkzaamheden, verzorgen van huisaansluitingen, stimuleren van netwerkgebruik en/of het oplossen van storingen.

Een planner of projectmanager kan adressen toewijzen aan een medewerker of team waarna de werkzaamheden uitgevoerd en online afgemeld kunnen worden. Daarnaast kan men bijvoorbeeld foto’s van een huisaansluiting, schade, e.d. toevoegen. Met behulp van het Workflow systeem wordt de netwerkadministratie real-time bijgewerkt in de ICT/CRM productie-omgeving om te sturen op project-voortgang.

Het Workflow systeem is een uniek platform waarmee projectmanagement, projectexecutie en marketing automation geïntegreerd zijn.

Zie www.FiberWorkflowManager.nl voor meer informatie over het Workflow systeem dat specifiek ingericht is voor uitrol en exploitatie van glasvezelnetwerken.

Meer informatie?

neem contact op
Back To Top